הפלטפורמה של Priority מספקת כלי פיתוח וטכנולוגיה שתוכננו כדי לסייע ללקוחות, שותפים, ומפתחים להתאים את מערכת ה-ERP למטרותיהם.

אנו מחשיבים את כלי הפיתוח של Priority לאחד הגורמים המרכזיים בנאמנות הלקוחות שלנו.

 כלי הפיתוח של Priority נותנים למתכנתים לפתח התאמות תוכנה שאינן דורשות כל הידור, גם לאחר עדכוני תוכנה - כל פיתוח הופך לחלק אינטגרלי מהתוכנה עצמה.

הארכיטקטורה של Priority בנויה מארבע רמות, כאשר כל רמה נפרדת מהאחרת ואינה משפיעה עליה. הארכיטקטורה הזו מאפשרת ללקוחות להחליף את מסד הנתונים, את ממשק המשתמש, או את גרסת התוכנה בקלות, תוך מזעור ההפרעה למשתמשי הקצה.