תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017

1. חברת פריוריטי מיישמת את חובת אבטחת המידע כחלק משגרת ניהול הארגון והפלטפורמה, הן כמחזיקת המידע של לקוחותיה בענן והן כבעלת מידע, בהתאם לדרישות המקיפותת של תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

2. כיוון שהתקנות חלות על כל בעליי המאגרים, חברת פריוריטי ממליצה לכל לקוחותיה להיערך בהתאם ולבצע את פעולת המיפוי וסיווג מאגרי המידע אשר בבעלותם ובעקבות זאת לנקוט באמצעים הנדרשים להגן על מידע זה.