ניהול כלל ההיבטים הפיננסים של העסק שלך


מערכת הכספים של תוכנת פריוריטי (Priority) נותנת פתרון מלא, מקיף ומתקדם לביצוע קל ויעיל של פעולות פיננסיות, תוך תמיכה בחוקי המס בארץ כמו גם התאמה לתקנים בינלאומיים. העבודה במערכת הינה רב שנתית, רב-חברתית ורב-מטבעית. בין היתר, המערכת כוללת אפשרויות מגוונות לגבייה, רישום רכוש קבוע, וניהול תזרים מזומנים. המערכת משלבת כלי BPM המאפשר בקרת עלויות הדוקה וכוללת יומן (לוג) לרישום טרנזקציות פיננסיות. כמו כן, המערכת מכילה כלי אנליזה ודיווח (BI) גמיש.

מאפיינים מרכזיים

התאמה לתקנים

התאמה לתקינה מקומית ובינלאומית, יכולות מתקדמות לתמיכה בתקנות ובחוקים קיימים ומשתנים. כפי שכל דיווח כספי מחויב בשקיפות, אמינות והשוואתיות, כך גם הדוחות הכספיים המופקים מהמודול הפיננסי של מערכת פריוריטי (Priority)


 גבייה (Billing)

תוכנת פריוריטי (Priority) תומכת במספר שיטות גבייה, כולל גבייה מבוססת-פרויקטים, הכנסות קבועות (שירותים, שכירות וכו'), תנאי תשלום מוגדרים מראש, גבייה מבוססת-אספקה ועוד, וכל אלה מקושרים בצורה הדוקה לשיטות שלנו להכרה בהכנסה (Revenue recognition). היכולות האלה, המוגדרות-מראש ובדוקות בשטח, הופכות את הניהול הכספי והפקת החשבוניות לאוטומטיים וקלים לניהול ; ומונעות טעויות אנוש שהן מנת חלקן של תהליך ידני.


רכוש קבוע

יכולות ניהול הרכוש הקבוע בתוכנת פריוריטי (Priority) משולבות עם מודול ניהול רכש ומודול הנהלת חשבונות, ומספקת את האפשרות לעקוב אחר מעגל החיים השלם של רכוש, כולל רישום פחת בערך הנכס לאורך השנים.


תזרים מזומנים

בתוכנת פריוריטי (Priority) מתאפשר ניהול תזרים מזומנים מלא ומפורט, כולל של תהליכי order-to cash ו-purchase-to-pay, וניהול תהליכים (BPM) מובנה המאפשר מעקב צמוד אחר ימי מכירה לפרעון (DSO), גיול ותחזיות תזרים מזומנים.


בקרת עלויות

ניהול ושליטה בעלויות בעזרת מרכזי רווח ועלות רב-ממדיים.


ניהול תקציב

גרסאות תקציב, תקופות תקציב, עצי תקציב ו-BPM משולבים היטב בפעילויות עסקיות בארגון, מביצוע הרכש, דרך אספקה, כולל גבייה על שירותים בין מחלקות ותנועות מלאי.


מחולל דוחות כספיים

מחולל  הדוחות הכספיים של פריוריטי (Priority) מאפשר  התאמה אישית של דוחות כגון: דפי מאזן, דוחות רווח והפסד ומאזני בוחן.