Platforms

פתרון ענן

פלטפורמת פיתוח

הפלטפורמה של Priority מספקת כלי פיתוח וטכנולוגיה שתוכננו כדי לסייע ללקוחות, שותפים, ומפתחים להתאים את מערכת ה-ERP למטרותיהם. אנו מחשיבים את כלי הפיתוח של Priority לאחד הגורמים המרכזיים בנאמנות הלקוחות שלנו.  כלי הפיתוח של Priority נותנים למתכנתים לפתח התאמות תוכנה שאינן דורשות כל הידור, גם לאחר עדכוני תוכנה – כל פיתוח הופך לחלק אינטגרלי מהתוכנה עצמה. הארכיטקטורה...

עוד

מכל מקום ובכל מכשיר