Lokalisaties

Priority ERP: Gelokaliseerd voor wereldwijde compliance

Priority ERP is gelokaliseerd in bijna 20 verschillende talen in verschillende wereldwijde regio's, om te voldoen aan lokale overheids-, belasting- en bankvoorschriften en -eisen, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Lokalisaties

Wereldwijde lokalisaties

Land Gelokaliseerd Belastingrapport Bankbetalingen Lokale taal Andere functionaliteiten Diensten geleverd door

Flags Angola 1 Angola

Check

SAFT

Vendor

Flags Argentina Argentina

Check

Check

Invoice transmission to AFIP, Sales equivalence tax

Partner

Flags Australia Australia

Check

Check

Check

Partner

Flags Belgium Belgium

Check

SEPA

Check

EU + Annual Sales, e-invoices (including Codabox), CODA statement upload, Nacebel

Vendor

Flags Bulgaria Bulgaria

Check

Check

VAT number verification (VIES)

Partner

Flags Canada Canada

Check

Check

Invoice layout as per regulation requirements, Form 111

Vendor

Flags Colombia 1 Colombia

Check

Withheld taxes

Partner

Flags Cyprus Cyprus

Check

Check

Partner

Flags Germany 1 Germany

Check

SEPA
DATZV

Check

EU + GoBD, e-Bilanz

Vendor

Hungray 1 Hungary

Check

Check

Exchange Rate

Partner

Flags Spain Spain

Check

Check

Modelos 303, 390, 111, 347, 349. SII integration (invoices), VAT books, Intrastat.

Partner

Flags Other European Countries Other European Countries

VAT Report generator

SEPA

Intrastat, EC sales, Reverse charge scheme, VAT number verification (VIES), GDPR

Vendor

Flags France France

Check

SEPA

Check

ETEBAC bank statements, EU + FEC

Vendor

Flags United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Check

Check

EU + MTD, SIl integration

Vendor

Flag Of Ireland | History, Symbolism, Design | Britannica Ireland

Check

SEPA

Check

Partner

Flags Israel Israel

Check

Check

Check

Vendor

Countryitaly Italy

Check

SEPA

Check

Split Payments, Esterometro, Conai, EU + Electronic Invoices (with Sdl), Frequent exporter, RiBA

Vendor

Flags Mexico

Check

Check

Check

Partner

Flags Netherlands Netherlands

Check

Check

Check

EU+ Audit file, e-invoices

Vendor

Flagspoland Poland

Check

SEPA

Check

EU

Partner

Flags Portugal Portugal

Check

SEPA

Check

SAFT, EU + Invoice Digital signature, VAT books

Vendor

Flags Romania Romania

Check

Check

SAF-T , e-Invoices, VAT number verification (VIES), VAT books and legal statements.

Partner

Flags United States Of America United States of America

Check

NACHA

Check

Sales Tax integration with Avalara, 1099 form, AMEX/OFX/QFX bank statements, Check printing, digital bank feeds, integration with shippers

Vendor

Flags South Africa South Africa

Check

Check

Withheld taxes, Bank statement upload (OFX/QFX)

Vendor

FAQ's

Wat is ERP-lokalisatie?

ERP-lokalisatie is het aanpassen en configureren van ERP-systemen volgens de lokale regels van markt tot markt. Verschillende landen hebben verschillende vereisten, vooral (voor financiële teams) verschillende boekhoudkundige en fiscale uitdagingen.

Welke ERP-modules worden ondersteund door lokalisatie?

ERP-systemen bieden doorgaans lokalisatieondersteuning voor verschillende modules om tegemoet te komen aan de specifieke vereisten en voorschriften van verschillende landen of regio's. De ondersteunde modules kunnen financiën en boekhouding omvatten, waarbij lokalisatie geschikt is voor verschillende valutaformaten, belastingvoorschriften en standaarden voor financiële rapportage. In HR- en loonlijstmodules zorgt lokalisatie voor naleving van lokale arbeidswetgeving, werknemersvoordelen en loonbelastingberekeningen. Verkoop- en inkoopmodules kunnen worden gelokaliseerd om landspecifieke factureringsformaten, btw/GST-voorschriften [Goods and Services Tax] en handelsdocumentatie te verwerken. Bovendien kunnen voorraad- en toeleveringsmodules lokalisatie bevatten om landspecifieke productetikettering, verzendvoorschriften en douanevereisten te beheren. ERP-lokalisatie zorgt ervoor dat het systeem zich kan aanpassen aan de unieke behoeften van verschillende markten, waardoor organisaties efficiënt en in overeenstemming met de regelgeving zaken kunnen doen in meerdere regio's.

Welke maatregelen zijn er genomen om gevoelige regionale gegevens te beschermen?

Om gevoelige regionale gegevens te beschermen, implementeren ERP-systemen verschillende beveiligingsmaatregelen. Toegangscontrolemechanismen zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot specifieke regionale gegevens, waardoor potentiële beveiligingsinbreuken worden beperkt. Dataversleuteling wordt gebruikt om gegevens te beschermen tijdens verzending en opslag, zodat gevoelige informatie beschermd blijft tegen ongeoorloofde toegang. Er worden regelmatig beveiligingsaudits en kwetsbaarheidsbeoordelingen uitgevoerd om potentiële beveiligingsrisico's te identificeren en aan te pakken. ERP-systemen kunnen ook op rollen gebaseerde toegang bieden, zodat werknemers alleen toegang hebben tot gegevens die relevant zijn voor hun rollen en verantwoordelijkheden. Door deze beveiligingsmaatregelen te implementeren, zorgen ERP-systemen voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige regionale gegevens, voldoen ze aan de voorschriften voor gegevensbescherming en beschermen ze de belangen van de organisatie en haar belanghebbenden.

Wat betekent lokalisatie van software?

Lokalisatie van software verwijst naar het proces van het aanpassen van een softwaretoepassing of -product om te voldoen aan de specifieke culturele, taalkundige en wettelijke vereisten van een bepaalde doelmarkt of regio. Het gaat om het vertalen van de gebruikersinterface, inhoud en documentatie in de lokale taal, het aanpassen van datum- en tijdnotaties, valutasymbolen en numerieke weergaven om aan te sluiten bij regionale conventies en het aanpassen van regiospecifieke functionaliteiten en voorschriften. Lokalisatie zorgt ervoor dat de software verschijnt en functioneert alsof deze speciaal voor de doelmarkt is ontwikkeld, waardoor gebruikers in verschillende regio's een naadloze en gebruiksvriendelijke ervaring krijgen en naleving van lokale wetten en praktijken wordt vergemakkelijkt.

Wil je Priority in actie zien?