Video

עידן הטרנספורמציה הדיגיטלית בייצור תעשייתי - סקר 2022

הסקר עוסק בסקירת האתגרים המרכזיים בתהליכי הייצור ומעניק תובנות לגבי היסודות הדיגיטליים הנדרשים להתפתחות דיגיטלי מתמשכת הנתמכת על ידי קבלת החלטות מונעת נתונים.

300 מנהלי C-suite בחברות יצרניות בצפון אמריקה ובמערב אירופה נסקרו כדי להבין את סטטוס הטרנספורמציה הדיגיטלית במגזר הייצור, ולעזור ליצרנים לקבל מידע על דרכים בהם הם יכולים להבטיח את עתיד הארגון שלהם.
הסקר מתמקד באתגרים מרכזיים בתהליך הייצור, תוך התייחסות ליכולות תכנון מוגבלות, תהליכים ידניים וחוסר בגמישות מערכת – כל אלה מובילים אתגרים משמעותיים בתפעול, תזרים מזומנים איטי, תקלות בתקשורת ואי עמידה בזמנים.

הדו"ח בוחן את ההשקעה התקציבית הממוצעת במערכות ERP, עורך מדד כלים דיגיטליים וסוקר את השינוי התשתיתי הנדרש כדי להתמודד עם אתגרים אלו ולהכין את הארגון לעתיד של שינויים ותחרות אגרסיבית.

 

אנחנו כאן כדי להצמיח את העסק שלכם