Video

ניהול ותכנון תהליכי ייצור ב- Priority ERP

באמצעות גמישות המערכת ויכולות השליטה והבקרה ההדוקות על תהליכי הייצור, תוכלו לקבל החלטות מושכלות יותר, להגיב לשינויי השוק במהירות רבה ולהגדיל את הפרודוקטיביות והאפקטיביות העסקית.
Priority מאפשרת בניית מרכזי עבודה ברצפת הייצור, הגדרת משמרות עבודה וזמני אי עבודה, הגדרת מחלקות, הגדרת פעולות למרכזי עבודה, הגדרת משתנים, קבועי תכנון והתמחויות, הגדרת תהליכי עבודה למוצר, הגדרת עצי מוצר ומהדורות הנדסיות, תכנון פקודות עבודה, עבודה מול קבלני משנה כולל עצי מוצר לקבלני משנה, דווחי ייצור וקיזוז אוטומטי של חומרי גלם מול דווחי הייצור ובקרת ייצור ועקיבות מלאה לאורך כל תהליכי העבודה.

אנחנו כאן כדי להצמיח את העסק שלכם