On-Demand Webinar

ניהול הכרה בהכנסות

פתרון האוטומציה המתקדם להכרה הכנסות – הכירו את פתרון ההכרה בהכנסות המתקדם והפכו את התהליכים שלכם בחברה לאוטומטיים מבוססי כללי זיהוי ופרמטרים. מודול ההכרה בהכנסות פותח על בסיס תקן החשבונאות – 606ACS הבינלאומי והוא מציע מגוון פתרונות: מעקב אחר התחייבויות חוזיות, מגוון שיטות לקביעת שווי הוגן, תכנון אוטומטי להכרה בהכנסות, ביצוע הכרה בפועל, הפקת תחזיות ודיווח על הכנסות בפועל.

אנחנו כאן כדי להצמיח את העסק שלכם

לתיאום הדגמה