Video

דמו ניהול תהליך רכש ישיר ב- Priority ERP

צפו בהדגמה כללית של ניהול תהליך הרכש הישיר, הכוללת רכישת חומרי גלם, משאבים ושירותים ומוצרים ושירותים התומכים בפעילות הליבה של החברה.

ניתוח MRP (מנגנון תכנון רכש) – יתרות צפויות (קניה/מכירה) (רכישה / פרמטרים למק"ט או מוצר)

  • בקשת רכש.
  • הזמנת רכש + תדפיסים.
  • אישור בדוא"ל ועוד.

אנחנו כאן כדי להצמיח את העסק שלכם