מערכת לניהול מערך ההובלות והאספקה


אפליקציית מעקב האספקות של Priority מאפשרת לבצע פעולות נרחבות בכל הקשור לניהול מערך ההובלות והאספקה של הארגון ומאפשרת לבצע בקרות שונות על העמסה ופריקה, ניהול משימות, דיווחים בזמן אמת, תמיכה בתהליכים עסקיים ועוד.

collection of hands holding the phone with isolated screen

מאפיינים מרכזיים

בקרת העמסה

 • תמיכה ביצירת מסמך משאית ע"פ תעודות שנסרקו בפועל
 • רישום חתימה ומשתמש מעמיס
 • תמיכה בהעמסת חבילות ומספרי מדבקות

בקרת פריקה

 • תמיכה בהצגת מסמך לקוח מקורי להחתמה
 • החתמה לקוח, כולל שם ות.ז
 • תמיכה באיכון  GPS
 • תמיכה בפריקת חבילות לפי אריזות ומדבקות

אי מסירה ודיווחי נהג

 • ניהול סיבות אי מסירה
 • תמיכה בהערות נהג
 • תמיכה בצילומי נהג לנזק

 ניהול משימות

 • ניהול משימות לנהג ברמת לקוח )כגון איסוף צ'ק(
 • ניהול משימות לנהג )כגון טיפול תקופתי לרכב(

 החזרות

 • תמיכה ביצירת תעודות החזרת סחורה ע"י הנהג כולל
 • ניהול מלאי הרכב
 • תמיכה בעדכון כמויות להחזרה אל מול תעודות קיימות

 תמיכה בתהליכים העסקיים של הלקוח (BPM)

 • שינוי סטטוס תעודות מלאי בסיום קו ההפצה

תמיכה מלאה בתדפיסים מותאמים של הלקוח