מערכת BI

תוכנת Priority כוללת כלי Business Intelligence) BI) מובנים שתכליתם היא ניתוח הביצועים של הארגון בצורה רב מימדית, בתצוגה גרפית.
חלק בלתי נפרד ממערכת פריוריטי הוא גישה נוחה מתוך נתונים מסכמים המוצגים ב- Dashboard או בדוחות BI לנתונים מהם מורכב הדו"ח: דוחות מפורטים בתצוגת רשימה, ומתוכם צלילה נוספת עד לרמת התעודה הספציפית.

למשתמש יש את החופש להתאים את הדוחות ואת לוחות הבקרה לצרכיו ולנתח בקלות מידע בתחומים שונים מתוך נתוני המכירות והשיווק, שירות הלקוחות, נתוני ניהול חשבונות וכספים ועוד.

מאפיינים מרכזיים

גמישות והתאמה אישית של דוחות

 • עיצוב אישי של Dashboard על הוספה או החסרה של סוגים שונים של מרכיבים. בין הסוגים השונים:
  • ניתוח מידע
  • קיצורי דרך למסכי ותפריטי Priority בשימוש נפוץ
  • קיצור דרך ללוח השנה שלך ב-Priority
  • קיצורי דרך לאתרים חיצוניים
 • בחירת פרמטרים ברירת-מחדל להצגת נתונים עם פתיחת הדו"ח (לדוגמא: טווח תאריכים, חברה)
 • אפשרויות מגוונות לביצוע חתכים ו-drill-down
 • ייצוא התוצאות למגוון פורמטים, כולל Word ו-Excel
 • שליחת הדו"חות והניתוחים בדוא"ל בלחיצת כפתור

גישה מהנייד

גישה מהטלפון הנייד לדו"חות ול-dashboards האישיים ולכל המידע הנחוץ, גם מחוץ למשרד


אינטגרציה עם כלי BI חיצוניים

אינטגרציה עם כלי BI חיצוניים – שימוש ב-ODBC כדי לשלב כלי BI שלישי, חיצוני, לבסיס הנתונים של תוכנת פריוריטי (Priority). לדוגמא: QlikTech, Business Objects, Cognos ועוד