Warehouse Management System - ניהול מחסנים מתקדם

מערכת ה-WMS של פריוריטי לניהול מחסנים וניהול מלאי מספקת את הלב התפעולי של עסקים עם תחלופה גבוהה של מלאי. אוטומציה של תהליכים מונעת טעויות אנוש, מגבירה את המהירות והיעילות ומספקת חיווי מיידי לגבי תפקוד המחסן והטכנאים שבו. מערכת ה-WMS יוצרת אוטומציה לכל התהליכים במחסן, ומביאה לאופטימיזציה בניצול המשאבים, שתוצאותיה הן קיצור משמעותי בזמני ביצוע, צמצום כוח העבודה וניצול אופטימלי של שטח המחסן. 

מקסימום יעילות

 • ניצול מירבי של שטח המחסן
 • מקסום יעילות העובדים
 • אוטומציה של קליטת מידע: סריקת ברקודים, תיעוד משימות מחסן, עבודה בשטח עם אפליקציה ייעודית למכשירים ניידים
 • מניעת טעויות "הגורם האנושי"
 • המלצות לארגון מלאי המבוססות על צפי עבודה והזמנות
 • מנגנוני ניטור ובקרה בכל הרמות
 • שילוב מלא וחלק בין מערכת ניהול המחסנים ל-ERP, ללא מממשקים ובלי איבוד מידע

יתרון המערכת המשולבת: ERP עם WMS

 • כניסה הדרגתית למערכת – המעבר מניהול מחסנים פשוט ל-WMS יכול להיעשות בהדרגה. לדוגמא, אפשר להפעיל WMS רק באזור אחד במחסן בשלב הראשון, או ליישם רק סוג אחד של משימה (לדוגמא, ליקוט), ובהדרגה להוסיף סוגים נוספים.
 • השבתה חלקית של המערכת – במערכת WMS אינטגרטיבית מלאה (כחלק מההמשולבת ב-ERP) ניתן להשבית באופן חלקי את העבודה ב-WMS, מבלי לפגוע בתפקוד הכולל של המערכת לניהול מחסנים.
 • התאמה של יתרות המלאי – מניעת הפרשי מלאי בין מערכת ה-ERP ל-WMS וחיסכון בזמן עבודה יקר באיתור המקור להפרש.
 • התאמה בדרישות התפעוליות בין שתי המערכות – במערכת משולבת ניתן לבצע שינויים של הרגע האחרון לפקודות עבודה, מסמכי הרכבה וקריאות שירות, המשפיעות על תכנון המלאי. הקצאות של מלאי ניתנות לשינוי או ביטול בהתראה קצרה, משלוחים יכולים להישלח לכתובת אחרת, הזמנות ניתנות לעיכוב מכל סיבה. השילוב בין ERP ל-WMS מעניק לכם זמינות ואמינות של מידע ברגע האמת עם השפעה מכרעת על איכות הביצועים.

מאפיינים מרכזיים

ליקוט ומשלוח

 • יצירת גלי ליקוט או משלוח לפי לקוח, הזמנה או מוצרים בהזמנה
 • יצירת גלי משימות לאריזה של מוצרים שהוזמנו כהכנה למשלוח
 • יצירת משימות הליקוט להזמנות, לפי מסלולי הפצה
 • הגבלת משימות הליקוט לנפח מקסימאלי

רענון

 • גלי רענון מייצרים המלצות להעברת מלאי מאיתורים איטיים לאיתורים המהירים (מהם מתבצע הליקוט) במחסן מסוים
 • גלי רענון המבוססים על הזמנות לקוח, נקבעים על ידי אסטרטגיות של רמות מלאי, אסטרטגיות מחזור מכירות, מקום אחסון ועוד
 • רענון חם – רענון מיידי מהאיתור "הבא בתור" מופעל מיד כאשר עובדי מחסן נתקלים באיתור ריק בעת ביצוע משימת ליקוט

קבלת סחורה ואחסונה

 • סחורה שמתקבלת במחסן נבדקת מול תעודת קבלת סחורה מספק
 • משימות משטוח מקושרות לשורות המתאימות בתעודת קבלת הסחורה
 • ד"וח אוטומטי להשוואת הכמויות המתוכננות לאלו שהתקבלו בפועל
 • משימות אחסון משטחים מיוצרות לפי פריט, משפחה, אזור אחסון, מחזור מכירות או מק"טים שונים באותו אזור במחסן

עקיבות

 • שתי יחידות מידה (ניתן לפרט משימות לפי משקל מדויק או לפי מספר ארגזים)
 • עקיבות מלאה אחר פריטים בעלי מספרים סידוריים, מקבלת סחורה, דרך אחסון, תנועות מלאי, ליקוט ועד משלוח
 • מעקב מדויק אחר מנות: יכולת איתור חלקים השייכים למנה מסויימת או מיוצרים/מורכבים ממנות מסוימות. מאפייני מנות נשמרים גם אם המנה מפוצלת, מאוחדת או מועברת בתוך העסק

תמיכה במסופונים, ברקוד ו-RFID tags

תן לעובדי המחסן גישה בכל זמן ובכל מקום למידע חיוני ואפשר להם לקבלת החלטות שקולות יותר ולבצע את משימותיהם באופן יעיל יותר. קבלת התראות בזמן אמת על הקצאת משימות וביצועם, הפחתת זמני עיבוד והגברת יעילות המחסן.

יכולות מרכזיות:

 • עדכון משימות (שנפתחו על ידי תוכנת יצירת הגלים של Priority) בהתבסס על ביצוע בפועל של המשימה
 • עובדי המחסן יכולים לעשות שימוש במכשיר הסלולארי שלהם לפתיחת משימות מחסן חדשות
 • יכולת הדפסת תגיות ברקוד באמצעות אפליקציה חיצונית כגון BarTender
 • צפיה ברמות המלאי בזמן אמת של כל מחסן או חלק