עקוב אחר הפרויקטים של לקוחותיך

מודול ניהול הפרויקטים של תוכנת פריוריטי (Priority) מציע למשתמשים תוכנה לניהול משימות עם יכולות המשתוות לאלו של תוכנות ייעודיות לניהול פרויקטים ובמקרים מסוימים אף מתעלות עליהן.
מודול ניהול הפרויקטים עם תוכנת ניהול משימות מובנת הופכים את התחזוקה והבקרה על התקדמות הפרויקט, הן מבחינת תוצרים והן מבחינת הוצאות, לחלק מההתנהלות היום-יומית בארגון. זאת בעזרת מנגנוני דיווח שעות עבודה והוצאות על הפעילויות בפרויקט (WBS), בשילוב עם כלים מובנים לניהול תהליכים (BPM). בנוסף, היכולת לקשר בין המשימות (Tasks) לבין הפעילויות השונות בפרויקט (WBS), בשילוב עם מערכת התרעות מבוססת-דוא"ל, המודיעה על כל שינוי או עדכון בישויות המקושרות, מייעלת את עבודת הצוות השוטפת ומבטיחה שכל חברי הצוות מעודכנים.

 

מאפיינים מרכזיים

ניהול משאבים

 • ממשקים עם MS-Project
  • סימולציה של עומס המשאבים
  • אופני תצוגה לעומס המשאבים
 • ניהול משאבים חיצוניים כמו קבלני משנה
 • שיבוץ משאבים (לוח שנה)

ניהול SOW ומסמכי דרישות

 • ניהול מסמכי תכולת פרויקט (SOW) ומסמכי דרישה: תוכנת Priority מציעה כלים מובנים לטעינה ולסנכרון של מסמכים, ולקישור דרישות העבודה עם הפעילויות בפרויקט ועם תוצריו
 • ניהול ואישור מהדורות תכנון הפרויקט

עץ מוצר מקושר פרויקט

הקמת עץ מוצר ייעודי לפרויקט וטיפול ברכש הרלוונטי


יצירת תרשים Gantt

 • יצירת קשרים ותלויות בין הפעילויות בפרויקט
 • קביעת לוח זמנים לפעילויות בשיטת הנתיב הקריטי
 • תצוגת גאנט של תכנון מול ביצוע של לו"ז הפרויקט

תמחור ותקצוב פעילויות בפרויקט